Tečaj za ljubitelje slikanja

Program za ljubitelje risanja in slikanja
poteka enkrat tedensko po 2,5 ure

Učenje risanja in slikanja nudi vir neskončnega zadovoljstva. Ta program je namenjen vsem, ki se doma že ukvarjajo s slikanjem in risanjem, pa tudi vsem tistim začetnikom, ki si želijo osvojiti znanje risanja in slikanja.
Ob risanju in slikanju različnih motivov tihožitij, krajin, figur in portretov se tečajniki srečajo z različnimi slikarskimi tehnikami, kot so akvareli, akrili, pasteli, oljne barve … ter skozi ustvarjalni proces spoznavajo osnove likovne teorije.
Tihožitja rišemo in slikamo po predhodno postavljenih motivih, zakonitosti figure in portreta pa z opazovanjem živih modelov, saj tako urimo svoje zaznavanje in ostrimo oko, kar nam reprodukcija fotografij ne omogoča.
Na tečaju boste tako pridobili vse osnovno znanje za nadaljevanje lastnega likovnega razvoja in dela.

Delo poteka v manjših skupinah (največ 7 tečajnikov), kar omogoča oseben pristop in posamezniku prilagojene korekture, ki so nujne za razvoj lastnega likovnega jezika in interpretacije.

FACEBOOK STRAN

Comments are closed.