Tečaj risanja figure in portreta

Študijsko risanje figure in portreta
poteka enkrat tedensko po 3 ure

Ta program je namenjen vsem, ki se pripravljajo na sprejemne izpite na ALUO, NTF, PF, primeren pa je tudi za slušatelje, ki se želijo seznaniti z anatomskim pristopom risanja figure po živem modelu.

Sprva je poudarek na risanju tihožitij in prostorskih postavitev, v nadaljnjem delu programa pa preidemo na risanje po živem modelu, kjer se slušatelji naučijo proporcev, zakonitosti figure in portreta ter spoznavajo človeško anatomijo.

Kot ena izmed enakovrednih nalog na sprejemnih izpitih za vizualne komunikacije pa je tudi slikanje tihožitja, tako da tečajniki pridobijo tudi znanje iz teorije barv.

Delo poteka v manjših skupinah (največ 7 tečajnikov), kar omogoča oseben pristop in nenehne korekture, ki so nujne za dobro pripravo tečajnikov na sprejemne izpite.

FACEBOOK STRAN

Comments are closed.