Priprave na sprejemne izpite

Tečaj vizualnih komunikacij in industrijskega oblikovanja
poteka enkrat tedensko po 3 ure

Tečaj vizualnih komunikacij (grafično oblikovanje, ilustracija, fotografija)
Program se nanaša na spoznavanje osnov likovnega jezika in teorije, kreativnih metod in spretnosti za dvodimenzionalno oblikovanje (črkovnih in ilustrativnih diptihihov), slikovnih znakov in logotipov v grafičnem oblikovanju, vrste in načine ilustriranja, spoznavanje fotografije preko različnih tehnik, ter animirk in animiranja.

Tečaj industrijskega in unikatnega oblikovanja
Tečajniki se seznanijo s problemom analize dejavnikov oblikovanja izdelkov, ter preoblikovanjem v funkcionalno in estetsko dovršen izdelek, oblikovanjem teles v prostoru (seznanijo se z osnovami in zakonitostmi gradnje kompozicije), oblikujejo konstrukcije, izdelujejo makete, ter spoznavajo materiale in njihove lastnosti.

Delo poteka v manjših skupinah (največ 7 tečajnikov), kar omogoča oseben pristop in nenehne korekture, ki so nujne za dobro pripravo tečajnikov na sprejemne izpite.

FACEBOOK STRAN

Comments are closed.